Skatteinfo nummer 3/2024

I denne utgaven av Skatteinfo kan du blant annet lese om:

 • Skatteetatens tjenester flyttes fra Altinn til Skatteetaten
 • Bedre veiledning til næringsdrivende
 • Frivillig avvikling av aksjeselskap
Vi utvider stabben

Oppdragsmengden øker, og vi søker nå etter 1-2 erfarne medarbeidere til vårt restrukturerings- og insolvensteam.

Nytt fra revisor 5/2024

Nytt fra revisor

Dette nyhetsbrevet tar for seg revidert nasjonalbudsjett og aktuelle saker, bl.a. vedrørende skatt og avgift.

Skatteinfo nummer 2/2024

I denne utgaven av Skatteinfo kan du blant annet lese om:

 • NUF skatteplikt og skattemelding
 • Veiledning til rapportering på internprisingsområdet for inntektsåret 2023
 • SAF-T: Nytt skjema og ny dokumentasjon
Nytt fra revisor 4/2024

Fristen for å levere skattemeldingen for 2023 nærmer seg. I denne utgaven av Nytt fra revisor vil du få nyttige råd og tips til leveringen.

Nytt fra revisor 3/2024


I dette nyhetsbrevet kan bl.a. lese om reglene for innkalling og avholdelse av ordinær og forenklet generalforsamling, rabatt i verdsettelse av formuesverdi på næringseiendom utenom de største byene, om jubileumsmiddag og jubileumsturer til utlandet kan regnes som skattefritt velferdstiltak.

Nytt fra revisor 2/2024

I denne nyhetsoppdateringen kan du bl.a. lese om næringsministerens fempunktsplan for større åpenhet om aksjeeiere, ny skattemelding for selskaper, og ny gebyrstruktur i Brønnøysundregistrene.

Skatteinfo nummer 1/2024

I denne utgaven av Skatteinfo får du blant annet lese mer om:

 • Endring av formuesverdi på næringseiendom?
 • Dette må du vite om den nye skattemeldingen for selskap
 • Salg og uttak av driftsmidler ved opphør av enkeltpersonforetak
Nytt fra revisor 1/2024

2024

I dette nyhetsbrevet informerer Revisorforeningen om viktige skatte- og avgiftsendringer i 2024.

Årets julegave

Årets julegave

Årets julegave går til Kirkens Nødhjelp.

Skatteinfo nummer 8/2023

I den 8. utgaven av Skatteinfo kan du lese om blant annet

 • Viktig informasjon om grunnrenteskatt på havbruk
 • Trenger dere innsyn i ansattes skatteforhold?
 • Pensjonssparing til flere arbeidstakere
 • Fakta om OTP og a-melding
Nytt fra revisor 10/2023

I dette nyhetsbrevet finner du blant annet informasjon om den endelige budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV. Les også om reglene som gjelder for julegaver til de ansatte.

Skatteinfo nummer 7/2023

I denne utgaven av Skatteinfo kan du lese om blant annet

 • Veileder elavgift
 • Skattemessig bosted og skatteplikt
 • Hvordan avvikle et enkeltpersonforetak
 • Hjelp og veiledning til den nye skattemeldingen
Nytt fra revisor 9/2023

For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret og mange ting skal forberedes og komme på rett plass. I dette nyhetsbrevet finner du noen nyttige tips til hvordan du forbereder deg til årsoppgjøret 2023.

Skatteinfo nummer 6/2023

I denne utgaven av Skatteinfo fra Skatteetaten kan du lese om blant annet

 • Nå får virksomheter sin egen innloggede side på skatteetaten.no
 • Nordisk trekkavtale
 • Ny veiledningsside for internprising er lansert!
Nytt fra revisor 8/2023

I dette nyhetsbrevet tar Revisorforeningen for seg skatte- og avgiftsendringer i forslaget til statsbudsjett for 2024. 

Skatteinfo nummer 5/2023

I denne utgaven får du blant annet lese mer om

 • Avvikling av 350-kronersgrensen
 • Global skattereform og lovendringer
 • Forberedelser til den nye skattemeldingen
Nytt fra revisor 7/2023

I denne utgaven av Nytt fra revisor er det laget en oversikt over noen regelendringer og nyheter som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år.

Skatteinfo nummer 4/2023

I årets fjerde utgave av Skatteinfo kan du blant annet lese om oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret, fritaksmetoden, forenkling av skjenkebevilling med mer.

Nytt fra revisor 6/2023

I første del av dette nyhetsbrevet beskrives prosessen for hvordan frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon på varer og tjenester. I andre del gjennomgås søknadsprosessen for virksomheter som ønsker å søke midler fra støtteordningen SkatteFUNN.

Nytt fra revisor 5/2023

I dette nyhetsbrevet kommenterer revisorforeningen utvalgte nyheter fra revidert nasjonalbudsjett samt andre aktuelle saker fra den siste tiden.

Skatteinfo nummer 3/2023

Enklere å sende a-meldingen for deg uten lønnsystem

Nytt fra revisor 4/2023

Denne utgaven av Nytt fra revisor inneholder nyttige tips og råd om levering av skattemeldingen for 2022.

Krafttak mot Kreft

Vi støtter Krafttak mot kreft

Nytt fra revisor 3/2023

I dette nyhetsbrevet omtales reglene som gjelder for gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap samt andre aktuelle nyheter. 

Nytt fra revisor 2/2023

Denne nyhetsoppdateringen tar for seg blant annet endringer i reiseavtalene for 2023 og at det i vurderingen av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter nå kan tas hensyn til andre verdier enn de som følger av de avlagte regnskapene. 

Nytt fra revisor 1/2023

Årets første nyhetsbrev inneholder en oversikt over viktige endringer som gjelder skatt og avgift i 2023. 

Nytt fra revisor 10/2022

Nå kan du lese om blant annet skatte- og avgiftsendringene som vil gjelde fra 2023. 

Nytt fra revisor 9/2022

Her finner du noen nyttige tips til hvordan du forbereder deg til årsoppgjøret 2022.

Nytt fra revisor 8/2022

De viktigste forslagene i statsbudsjettet 2023

Nytt fra revisor 07/2022Her kommer en oversikt over noen regelendringer som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år.

Nytt fra revisor 06/2022

Momskompensasjon | SkatteFUNN

Les mer...

Nytt fra revisor 05/2022

Årets femte nyhetsbrev omhandler aktuelle forslag i revidert nasjonalbudsjett 2022.

Nytt fra revisor 04/2022

Det er tid for skattemeldingen! Her er nyttige tips og råd om levering:

Er du ute etter nye utfordringer?

Er du ute etter nye utfordringer eller ønsker å starte din karriere innen revisjon? Vi søker etter nye medarbeidere, både erfarne og nyutdannede revisorer, til et faglig meget sterkt miljø.

Nytt fra revisor 03/2022

Årets tredje nyhetsbrev omhandler regler for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap. 

Nytt fra revisor 02/2022

Årets andre utgave av Nytt fra revisor informerer om nye reiseavtaler i Staten og forlengede støtteordninger for å møte pandemien. Også den nye lønnsstøtteordningen omtales.

Ny partner i BHL DA

Vi gratulerer Stian A. Rendal som ny partner i BHL DA, insolvens og restrukturering!

Nytt fra revisor 01/2022

Riktig godt nytt år! Klikk på bildet for å lese årets første nyhetsbrev: Nytt fra revisor.

Nytt fra revisor 10/2021

Årets tiende nyhetsbrev omhandler skatter og avgifter i 2022, takseringsregler for 2021 samt endringer i koronatiltak rettet mot næringslivet.

Nexia hedres med prestisjepriser

Nexia International, som BHL har vært en del av helt siden 2001, er blitt kåret til årets nettverk under Digital Accountancy Awards 2021.

Nytt fra revisor 09/2021
24 tips til årsoppgjøret | For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret og mange ting skal forberedes og komme på rett plass.
BHL DA utvider staben

Er du ute etter nye utfordringer innen tradisjonell revisjon og/eller borevisjon? BHL DA søker i disse dager etter dyktige revisorer med to til fem års erfaring. Kanskje er du den rette for oss!

 

Nytt fra revisor 08/2021

I forslaget til statsbudsjett for 2022 foreslås det blant annet lettelser i inntekts- og formuesskatten, jobbfradrag for unge, redusert elavgift og gunstigere reisefradrag for pendlere.

Nytt fra revisor 07/2021

I årets sjuende nyhetsbrev omtales en del av regelendringene som har skjedd i løpet av sommermånedene og som har betydning for mange virksomheter.

Nytt fra revisor 06/2021

I dette nyhetsbrevet ser vi på SkatteFUNN-søknaden og på frivillige organisasjoners mulighet for å søke om momskompensasjon. 

Nytt fra revisor 05/2021

I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslås blant annet en ny og gunstigere aksjeopsjonsordning, at lønnsstøtteordningen forlenges ut august, men at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Nytt fra revisor 04/2021

I denne utgaven av Nytt fra revisor finner du nyttige tips og råd for utarbeidelse av skattemeldingen. I tillegg har vi laget en kort oversikt over de siste og viktigste endringene i de forskjellige kompensasjonsordningene.

Nytt fra revisor 03/2021

I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap.

Nytt fra revisor 02/2021

I dette nyhetsbrevet kan du lese om den nye kompensasjonsordningen for næringslivet der staten kan gi et tilskudd til å dekke en andel av en virksomhets uunngåelige faste kostnader.

Nytt fra revisor 01/2021

I samarbeide med Den norske Revisorforeningen tilbyr vi våre kunder og forbindelser elektronisk utsendelse av nyhetsbrevet Nytt fra revisor 10-12 ganger pr. år.  Januarbrevet omhandler skatte- og avgiftsendringer for 2021. 

Årets viktigste julegave

BHL har som i tidligere år valgt å støtte Barnekreftforeningen gjennom å gi en julegave.

Statsbudsjettet 2021

Regjeringen framla den 7. oktober 2020 forslag til statsbudsjett for 2021. De viktigste endringene innenfor skatter og avgifter oppsummeres nedenfor.

 

Revisorforeningens koronaside

Har du sjekket ut Revisorsforeningens samleside for koronarelaterte tiltak? Nå er det enda enklere å navigere seg frem til de ulike temaene:

 

Regjeringen foreslår midlertidig lov om rekonstruksjon

Dagens regelverk tillater konkurstruede bedrifter få virkemidler i gjeldsforhandlinger. Nå foreslår regjeringen en midlertidig lov for å hjelpe bedriftene med rekonstruksjon av virksomheten.

Utsettelse av skatteinnbetalinger

Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet ble fastsatt av Finansdepartementet 7. april 2020.

 

Nyheter innen økonomi

Koronasituasjonen krever stadig endringer av regelverk, støtteordninger og tiltak. I det følgende presenteres en kortfattet oppdatering på nyheter innen økonomi.

Redusert merverdiavgiftssats

Stortinget fattet 31. mars vedtak om reduksjon av lav merverdiavgiftssats fra 12 % til 6 %. Reduksjonen varer i perioden 1. april til og med 31. oktober 2020.

 

Regjeringens nye tiltak

27. mars 2020: Regjeringen har i dag lagt frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av koronavirusutbruddet. Tiltakene som oppsummeres under er rettet mot bedrifter og enkeltpersoner som grunnet den ekstraordinære situasjonen har mistet deler av sin inntekt. Videre er en rekke vedtak sanksjonert i statsråd, også disse oppsummeres i det følgende.

Forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.

Finansdepartementet har sendt ut på høring et forslag om innføring av kildeskatt på renter samt royaltyutbetalinger til nærstående selskaper.

Statsbudsjettet 2020

Regjeringen framla den 7. oktober 2019 forslag til statsbudsjett for 2020. De viktigste endringene innenfor skatter og avgifter oppsummeres nedenfor:

Er du vår nye kollega?

BHL DA søker fra tid til annen nye medarbeidere både innen tradisjonell revisjon og til vår avdeling for insolvens og restrukturering. Ta gjerne kontakt om du er interessert, også i de perioder vi ikke har aktive annonser. 

 

Insolvens og restrukturering

Ønsker du å bistå bedrifter i økonomiske vanskeligheter og arbeide med Norges største konkurser?

 

 

Behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen forteller hvordan BHL DA og BHL Accounting AS samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Forslag til Statsbudsjett for 2019

Mandag 8. oktober fremla Regjeringen forslag til Statsbudsjett for 2019. Vi har i det følgende sammenfattet de viktigste endringene vedrørende skatt og avgift.

Foretaksregisteret | Viktige datoer

Dersom man ønsker å fusjonere, fisjonere, avvikle eller utføre kapitalnedsettelse med virkning for inneværende år, er det viktig å overholde enkelte tidsfrister for registrering i Foretaksregisteret.

 

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt tirsdag 15. mai 2018, og nedenfor fremgår foreslåtte endringer innen skatte- og avgiftslovgivningen av generell interesse.

Endringer innen skatt og regnskap

I oktober 2017 ble eget nyhetsbrev i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet sendt ut til våre kunder og forbindelser. I det følgende oppsummeres et sammendrag av utvalgte endringer innen skatt og regnskap.

Velkommen til BHL

Rett i forkant av påsken 2018 kan vi med glede ønske velkommen til våre nye nettsider. Vi har tatt med oss det meste av innholdet fra den gamle hjemmesiden, men med ny layout, freshe bilder og enklere navigering.

Member of Nexia International, full disclaimer