Nyheter fra bhl.no
Krafttak mot Kreft

Vi støtter Krafttak mot kreft

Nytt fra revisor 3/2023

I dette nyhetsbrevet omtales reglene som gjelder for gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap samt andre aktuelle nyheter. 

Nytt fra revisor 2/2023

Denne nyhetsoppdateringen tar for seg blant annet endringer i reiseavtalene for 2023 og at det i vurderingen av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter nå kan tas hensyn til andre verdier enn de som følger av de avlagte regnskapene. 

Søk i Brønnøysundregistrene


Viktige datoer
05.04.23 Innsending av a-melding.
11.04.23 Mva.-melding for primærnæring.
11.04.23 Innsending av mva.-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
17.04.23 Betaling av forskuddsskatt, upersonlige skattytere.