Competence | Quality | Service
We are located in Sandvika and serve over 1 000 clients. BHL DA is the leading auditing company in Norway in the field of restructuring and insolvency management.
Nyheter fra bhl.no
Skatteinfo nummer 5/2023

I denne utgaven får du blant annet lese mer om

  • Avvikling av 350-kronersgrensen
  • Global skattereform og lovendringer
  • Forberedelser til den nye skattemeldingen
Nytt fra revisor 7/2023

I denne utgaven av Nytt fra revisor er det laget en oversikt over noen regelendringer og nyheter som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år.

Skatteinfo nummer 4/2023

I årets fjerde utgave av Skatteinfo kan du blant annet lese om oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret, fritaksmetoden, forenkling av skjenkebevilling med mer.

Søk i Brønnøysundregistrene


Viktige datoer
05.10.23 Innsending av a-melding.
10.10.23 Innsending av mva.-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
06.11.23 Innsending av a-melding.
15.11.23 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.