Competence | Quality | Service
We are located in Sandvika and serve over 1 000 clients. BHL DA is the leading auditing company in Norway in the field of restructuring and insolvency management.
Nyheter fra bhl.no
Skatteinfo nummer 2/2024

I denne utgaven av Skatteinfo kan du blant annet lese om:

  • NUF skatteplikt og skattemelding
  • Veiledning til rapportering på internprisingsområdet for inntektsåret 2023
  • SAF-T: Nytt skjema og ny dokumentasjon
Nytt fra revisor 4/2024

Fristen for å levere skattemeldingen for 2023 nærmer seg. I denne utgaven av Nytt fra revisor vil du få nyttige råd og tips til leveringen.

Nytt fra revisor 3/2024


I dette nyhetsbrevet kan bl.a. lese om reglene for innkalling og avholdelse av ordinær og forenklet generalforsamling, rabatt i verdsettelse av formuesverdi på næringseiendom utenom de største byene, om jubileumsmiddag og jubileumsturer til utlandet kan regnes som skattefritt velferdstiltak.

Søk i Brønnøysundregistrene


Viktige datoer
30.04.24 Innsending av forhåndsutfylt skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister.
06.05.24 Innsending av a-melding.
15.05.24 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.
31.05.24 Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter.