Nyheter fra bhl.no
Nytt fra revisor 06/2022

Momskompensasjon | SkatteFUNN

Les mer...

Nytt fra revisor 05/2022

Årets femte nyhetsbrev omhandler aktuelle forslag i revidert nasjonalbudsjett 2022.

Nytt fra revisor 04/2022

Det er tid for skattemeldingen! Her er nyttige tips og råd om levering:

Søk i Brønnøysundregistrene


Viktige datoer
31.08.22 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
01.09.22 Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner
05.09.22 Innsending av A-melding
15.09.22 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere