Viktige datoer

April 2023
05.04.23 Innsending av a-melding.
11.04.23 Mva.-melding for primærnæring.
11.04.23 Innsending av mva.-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
17.04.23 Betaling av forskuddsskatt, upersonlige skattytere.
Mai 2023
02.05.23 Innsending av forhåndsutfylt skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister.
05.05.23 Innsending av a-melding.
15.05.23 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.
31.05.23 Innsending av skattemelding for selskap og forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende.
31.05.23 Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter.
Juni 2023
05.06.23 Innsending av a-melding.
12.06.23 Innsending av mva.-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
15.06.23 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere.
30.06.23 Fastsetting av årsregnskap og årsberetning.
Juli 2023
05.07.23 Innsending av a-melding.
17.07.23 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.
31.07.23 Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.
August 2023
07.08.23 Innsending av a-melding.
31.08.23 Innsending av mva.-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
September 2023
01.09.23 Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner.
05.09.23 Innsending av a-melding.
15.09.23 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.
15.09.23 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere.
Oktober 2023
05.10.23 Innsending av a-melding.
10.10.23 Innsending av mva.-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
November 2023
06.11.23 Innsending av a-melding.
15.11.23 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.
Desember 2023
05.12.23 Innsending av a-melding.
11.12.23 Innsending av mva.-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
15.12.23 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere.
Kontakt oss
Send oss en henvendelse