Karriere

Rett person til rett stilling

I BHL får du raskt interessante og utfordrende oppgaver og ansvar for den jobben du skal gjøre. Det betyr at arbeid som revisor hos oss passer for deg som søker faglige utfordringer og som har som mål å kunne bidra til et allerede sterkt faglig miljø. Gjennom varierte oppdrag tilegner du deg som revisor hos oss en bratt læringskurve og en bred og variert arbeidserfaring.

Våre ansatte er
vår største investering.

Vi ønsker ansatte med en bevisst holdning til karrierevalg og som vil bidra til å gjøre BHL til et fortsatt suksessfylt revisjons- og regnskapsfirma og en attraktiv arbeidsplass.

 

Kontakt med kunden

Vi legger vekt på at våre ansatte har gode evner i kommunikasjon. God revisjon er betinget av god kontakt mellom revisor og kunde.

Sammen med oppdragsansvarlig partner er du vår største ressurs i utviklingen av en sunn kontakt med kundene. Integritet og respekt er nøkkelord.

 

Strukturert arbeidsplass

I BHL har vi et bred sammensatt kundeportefølje fra tradisjonelle små familieeide bedrifter til mellomstore og til dels store selskaper. Innad er BHL organisert i separate avdelinger som ledes av en eller flere partnere hver. Våre revisorer er alltid tilknyttet en eller to dedikerte partnere som har ansvar for din trivsel og faglige utvikling i jobben. Varierte oppgaver, ansvar, deling av erfaringer og ikke minst medarbeidersamtaler er viktige faktorer i den personlige utviklingen hos våre ansatte.

Opplæring skjer i tillegg gjennom eksterne og interne kurs innen alle fagområder i revisoryrket. Vi støtter også videre utdannelse innen revisoryrket for ansatte med gode faglige evner.

 

Kontakt oss
Send oss en henvendelse