Insolvens og restrukturering

BHL DA er ledende blant revisorer i Norge innen restrukturering og insolvens. Vi bistår advokater, bedrifter og kreditorer med granskning, finansiell analyse og gjennomføring av gjeldsforhandlinger og konkursbehandling.

Borevisjon
Våre revisorer påtar seg oppdrag som borevisor oppnevnt av retten både under gjeldsforhandlinger og konkurser. Vi har erfaring fra kompliserte og omfattende saker som blant andre Reksten-konkursene, Finance Credit, Notar, Terra Securities og en rekke andre saker.

Finansiell restrukturering
Vi bistår eiere, långivere, selskapsledelse og advokater i vurderinger og gjennomføring av finansiell restrukturering og gjeldssanering i virksomheter. Vi foretar finansiell analyse og lønnsomhetsvurderinger, vurdering av kapitalbehov, gjennomgang av regnskaper og forretningsførsel i forbindelse med forslag til restrukturering og snuoperasjoner.

Granskning
Vi gjennomfører granskning av regnskaper og forretningsførsel for advokater, eiere, selskapets ledelse, offentlige myndigheter og andre.

Kontakt oss
Send oss en henvendelse