Forsinkelsesgebyr

Dersom regnskapet ikke er innsendt til Regnskapsregisteret innen 1. august, vil det påløpe et forsinkelsesgebyr. Er regnskapsåret avsluttet på en dato fra 1. januar til 30. juni er fristen 1. februar. Varsel om manglende innsendelse av årsregnskap innen fristen blir gitt via Altinn.

Forsinkelsesgebyret påløper inntil innsendingsplikten er oppfylt, men ikke lenger enn 26 uker. Gebyret er knyttet opp mot rettsgebyret og er for tiden (januar 2018):

kr. 1 130 pr. uke de første åtte ukene
kr. 2 260 pr. uke de neste ti ukene
kr. 3 390 pr. uke de neste åtte ukene

Regnestykket blir dermed som følger:

kr. 9 040
kr. 22 600
kr. 27 120
_________

kr. 58 760

Dersom gebyret ikke er betalt innen tre uker fra påkrav fra Regnskapsregisteret, er styremedlemmene solidarisk ansvarlige for påløpt gebyr. De kan til gjengjeld søke regress hos selskapet.

 

 

 

Kilde: Facta, DnR Kompetanse AS

 

Kontakt oss