Generalforsamling

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning behandles på generalforsamlingen. Regnskapet skal være avlagt senest seks måneder etter regnskapsårets utløp, det vil for de fleste si før 30. juni. Regnskapet må dermed være behandlet av generalforsamlingen innen dette tidspunktet.

Det er generalforsamlingen som fastsetter utbytte fra selskaper etter forslag fra styret. Generalforsamlingen kan ikke fastsette høyere utbytte enn det styret har foreslått.

 

 

 

Kilde: Facta, DnR Kompetanse AS

 

Kontakt oss