Regnskap

Vi kan bistå med regnskapstekniske tjenester som:
  • Utarbeidelse av regnskaper i henhold til God regnskapsskikk.
  • Implementering og utarbeidelse av revisjons- og regnskap i henhold til IFRS.
  • Utarbeidelse av perioderegnskaper og rutiner for økonomisk rapportering.
  • Utarbeidelse av konsernregnskap.
  • Implementering av nye regnskapsprinsipper m.v.
 
Vi kan i tillegg tilby opplæring av virksomhetens ansatte med bransjespesifikk fokus. 
Dette kan blant annet inkludere etablering av kontrollrutiner.

Alle våre klienter får løpende tilsendt nyheter innen regnskapsfaget.
 
 
Kontakt oss
Send oss en henvendelse