Skatt og avgift

Vi kan bidra med:
  • Skatte - og avgiftsrådgivning for selskaper/næringsdrivende og private
  • Utarbeidelse av ligningspapirer
  • Internasjonal skatterådgivning i samarbeid med Nexia og andre
  • Særskilte skatteregler for spesielle bransjer som rederier og andre
  • Arveavgift og generasjonsskifte
  • Oppfølging og klage på ligningsavgjørelser
  • Vurdering og oppfølging av merverdiavgift i virksomheten
Kontakt oss
Send oss en henvendelse