Andre tjenester

Vi har lang erfaring med granskning på vegne av aksjonærer, kreditorer, offentlige etater og andre.

Videre bistår vi i rettstvister som sakkyndige meddommere i saker innenfor økonomi, revisjon, regnskap, skatt og avgift.

Revisorlovgivningen
... setter grenser for hvilke tilleggstjenester vi kan yte til våre revisjonskunder.

Vi gir også rådgivningstjenester til andre.

 

Kontakt oss
Send oss en henvendelse