Andre tjenester

 
Granskning

Vi har lang erfaring med granskning og undersøkelser av økonomiske og finansielle forhold på vegne av aksjonærer, kreditorer, offentlige etater og andre. Vi har et bredt nettverk med juridiske rådigviere som vi samarbeider.

Sakkyndig bistand

Vi i BHL DA har omfattende erfaring som sakkyndige vitner og som oppnevnte fagkyndige dommere i tingrett og lagmannsrett. Vi bistår i saker innenfor insolvens, økonomi, revisjon, regnskap, skatt og avgift.

Finansiell due diligence 

BHL bistår klienter med finansiell due diligence i forbindelse med transaksjoner og oppkjøpsprosesser. En god finansiell due diligence gir våre klienter et bedre beslutningsgrunnlag.

Verdivurderinger

Vi bistår klienter med verdivurderinger av eiendeler, virksomheter og aksjer. 
 


 

Kontakt oss
Send oss en henvendelse