Kompetanse| Kvalitet| Service
Revisjonsselskapet BHL DA er lokalisert i Sandvika og betjener over 1 000 revisjonsklienter. Vi er også landsledende blant revisorer innen insolvens og restrukturering.
Nyheter fra bhl.no
Nytt fra revisor 5/2023

I dette nyhetsbrevet kommenterer revisorforeningen utvalgte nyheter fra revidert nasjonalbudsjett samt andre aktuelle saker fra den siste tiden.

Skatteinfo nummer 3/2023

Enklere å sende a-meldingen for deg uten lønnsystem

Nytt fra revisor 4/2023

Denne utgaven av Nytt fra revisor inneholder nyttige tips og råd om levering av skattemeldingen for 2022.

Søk i Brønnøysundregistrene


Viktige datoer
12.06.23 Innsending av mva.-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
15.06.23 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere.
30.06.23 Fastsetting av årsregnskap og årsberetning.
05.07.23 Innsending av a-melding.