Kompetanse| Kvalitet| Service
Revisjonsselskapet BHL DA er lokalisert i Sandvika og betjener over 1 000 revisjonsklienter. Vi er også landsledende blant revisorer innen insolvens og restrukturering.
Nyheter fra bhl.no
Nytt fra revisor 07/2022Her kommer en oversikt over noen regelendringer som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år.

Nytt fra revisor 06/2022

Momskompensasjon | SkatteFUNN

Les mer...

Nytt fra revisor 05/2022

Årets femte nyhetsbrev omhandler aktuelle forslag i revidert nasjonalbudsjett 2022.

Søk i Brønnøysundregistrene


Viktige datoer
05.10.22 Innsending av A-melding
10.10.22 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
07.11.22 Innsending av A-melding
15.11.22 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift