Kompetanse| Kvalitet| Service
Revisjonsselskapet BHL DA er lokalisert i Sandvika og betjener over 1 000 revisjonsklienter. Vi er også landsledende blant revisorer innen insolvens og restrukturering.
Nyheter fra bhl.no
Nytt fra revisor 6/2024

I første del av dette nyhetsbrevet beskrives prosessen for hvordan frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon på varer og tjenester. I andre del gjennomgås søknadsprosessen for virksomheter som ønsker å søke midler fra støtteordningen SkatteFUNN.

Skatteinfo nummer 3/2024

I denne utgaven av Skatteinfo kan du blant annet lese om:

  • Skatteetatens tjenester flyttes fra Altinn til Skatteetaten
  • Bedre veiledning til næringsdrivende
  • Frivillig avvikling av aksjeselskap
Vi utvider stabben

Oppdragsmengden øker, og vi søker nå etter 1-2 erfarne medarbeidere til vårt restrukturerings- og insolvensteam.

Søk i Brønnøysundregistrene


Viktige datoer
31.07.24 Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.
05.08.24 Innsending av a-melding.
01.09.24 Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner.
02.09.24 Innsending av mva.-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding.