Kompetanse | Kvalitet | Service
Revisjonsselskapet BHL DA er lokalisert i Sandvika og betjener over 1 000 kunder i ulike bransjer.
Nyheter fra bhl.no
Nytt fra revisor 07/2021

I årets sjuende nyhetsbrev omtales en del av regelendringene som har skjedd i løpet av sommermånedene og som har betydning for mange virksomheter.

Nytt fra revisor 06/2021

I dette nyhetsbrevet ser vi på SkatteFUNN-søknaden og på frivillige organisasjoners mulighet for å søke om momskompensasjon. 

Nytt fra revisor 05/2021

I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslås blant annet en ny og gunstigere aksjeopsjonsordning, at lønnsstøtteordningen forlenges ut august, men at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Søk i Brønnøysundregistrene


Viktige datoer
05.10.21 Innsending av A-melding
11.10.21 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
05.11.21 Innsending av A-melding
15.11.21 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift