Kompetanse | Kvalitet | Service
Revisjonsselskapet BHL DA er lokalisert i Sandvika og betjener over 1 000 kunder i ulike bransjer.
Nyheter fra bhl.no
Riktig god sommer

Se våre åpningstider sommeren 2021.

Nytt fra revisor 06/2021

I dette nyhetsbrevet ser vi på SkatteFUNN-søknaden og på frivillige organisasjoners mulighet for å søke om momskompensasjon. 

Nytt fra revisor 05/2021

I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslås blant annet en ny og gunstigere aksjeopsjonsordning, at lønnsstøtteordningen forlenges ut august, men at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Søk i Brønnøysundregistrene


Viktige datoer
31.07.21 Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund
05.08.21 Innsending av A-melding
31.08.21 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
01.09.21 Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner