Nyheter fra bhl.no
Vi søker statsautorisert revisor

BHL DA har økt oppdragsmengde og søker derfor å styrke selskapet med en statsautorisert revisor/manager til selskapets kontor. Gjennom ditt arbeid og kommunikasjon med kundene skal du bidra til å styrke BHL sitt renomme samt styrke posisjonen i markedet.
 

Regjeringen foreslår midlertidig lov om rekonstruksjon

Dagens regelverk tillater konkurstruede bedrifter få virkemidler i gjeldsforhandlinger. Nå foreslår regjeringen en midlertidig lov for å hjelpe bedriftene med rekonstruksjon av virksomheten.

Utsettelse av skatteinnbetalinger

Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet ble fastsatt av Finansdepartementet 7. april 2020.

 

Søk i Brønnøysundregistrene


Viktige datoer
02.06.20 Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter
02.06.20 Innsending av skattemelding for selskap og forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende
05.06.20 Innsending av A-melding
10.06.20 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).