Nyheter fra bhl.no
Regjeringens nye tiltak

27. mars 2020: Regjeringen har i dag lagt frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av koronavirusutbruddet. Tiltakene som oppsummeres under er rettet mot bedrifter og enkeltpersoner som grunnet den ekstraordinære situasjonen har mistet deler av sin inntekt. Videre er en rekke vedtak sanksjonert i statsråd, også disse oppsummeres i det følgende.

Kontaktinformasjon

BHL DAs ansatte har helt eller delvis hjemmekontor i disse dager, men selv om vi akkurat nå ikke kan treffes i våre lokaler er vi alltid tilgjengelige via e-post eller mobil. Vår kontaktinformasjon finner dere på denne siden.

Resepsjon og sentralbord er betjent mellom kl. 08.30 og 16.00 mandag til fredag, dersom ikke annen beskjed gis.

Forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.

Finansdepartementet har sendt ut på høring et forslag om innføring av kildeskatt på renter samt royaltyutbetalinger til nærstående selskaper.

Søk i Brønnøysundregistrene


Viktige datoer
06.04.20 Innsending av A-melding
14.04.20 MVA-melding for primærnæring
14.04.20 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
15.04.20 Betaling av forskuddsskatt, upersonlige skattytere