Nyheter fra bhl.no
Nytt fra revisor 06/2021

I dette nyhetsbrevet ser vi på SkatteFUNN-søknaden og på frivillige organisasjoners mulighet for å søke om momskompensasjon. 

Nytt fra revisor 05/2021

I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslås blant annet en ny og gunstigere aksjeopsjonsordning, at lønnsstøtteordningen forlenges ut august, men at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Nytt fra revisor 04/2021

I denne utgaven av Nytt fra revisor finner du nyttige tips og råd for utarbeidelse av skattemeldingen. I tillegg har vi laget en kort oversikt over de siste og viktigste endringene i de forskjellige kompensasjonsordningene.

Søk i Brønnøysundregistrene


Viktige datoer
30.06.21 Fastsetting av årsregnskap og årsberetning
05.07.21 Innsending av A-melding
15.07.21 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
31.07.21 Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund