Nyheter fra bhl.no
Statsbudsjettet 2021

Regjeringen framla den 7. oktober 2020 forslag til statsbudsjett for 2021. De viktigste endringene innenfor skatter og avgifter oppsummeres nedenfor.

 

Revisorforeningens koronaside

Har du sjekket ut Revisorsforeningens samleside for koronarelaterte tiltak? Nå er det enda enklere å navigere seg frem til de ulike temaene:

 

Regjeringen foreslår midlertidig lov om rekonstruksjon

Dagens regelverk tillater konkurstruede bedrifter få virkemidler i gjeldsforhandlinger. Nå foreslår regjeringen en midlertidig lov for å hjelpe bedriftene med rekonstruksjon av virksomheten.

Søk i Brønnøysundregistrene


Viktige datoer
05.11.20 Innsending av A-melding
16.11.20 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
16.11.20 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere
05.12.20 Innsending av A-melding