Nyheter fra bhl.no
Nytt fra revisor 02/2021

I dette nyhetsbrevet kan du lese om den nye kompensasjonsordningen for næringslivet der staten kan gi et tilskudd til å dekke en andel av en virksomhets uunngåelige faste kostnader.

Nytt fra revisor 01/2021

I samarbeide med Den norske Revisorforeningen tilbyr vi våre kunder og forbindelser elektronisk utsendelse av nyhetsbrevet Nytt fra revisor 10-12 ganger pr. år.  Januarbrevet omhandler skatte- og avgiftsendringer for 2021. 

Alt godt for det nye året

Se våre åpningstider og kontaktinformasjon.

Søk i Brønnøysundregistrene


Viktige datoer
12.04.21 MVA-melding for primærnæring
12.04.21 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
15.04.21 Betaling av forskuddsskatt, upersonlige skattytere
30.04.21 Innsending av forhåndsutfylt skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister