Nyheter fra bhl.no
Behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen forteller hvordan BHL DA og BHL Accounting AS samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Forslag til Statsbudsjett for 2019

Mandag 8. oktober fremla Regjeringen forslag til Statsbudsjett for 2019. Vi har i det følgende sammenfattet de viktigste endringene vedrørende skatt og avgift.

Foretaksregisteret | Viktige datoer

Dersom man ønsker å fusjonere, fisjonere, avvikle eller utføre kapitalnedsettelse med virkning for inneværende år, er det viktig å overholde enkelte tidsfrister for registrering i Foretaksregisteret.

 

Søk i Brønnøysundregistrene


Viktige datoer
31.07.19 Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund
31.07.20 Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund