Foretaksregisteret | Viktige datoer

Altinn, elektronisk innsending:

  • 20. oktober 2018: Frist for mottak av beslutningsmelding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling.
  • 12. desember 2018: Frist for innsendelse av gjennomføringsmelding.

Innsending på papir:

  • 1. oktober 2018: Frist for mottak av beslutningsmelding.
  • 30. november 2018: Frist for mottak av gjennomføringsmelding.

Merk at det vil være mulig å få registrert meldinger etter angitte datoer, men dette kan ikke garanteres. I alle fall er fullstendige meldinger en betingelse. Vårt råd er følgelig å være ute i god tid både ved planlegging og gjennomføring.

 

Send oss en henvendelse