BHL DA utvider staben

Om oss i BHL

BHL DA er et revisjonsfirma med meget erfarne revisorer i et bredt faglig miljø. Vi er lokalisert sentralt i Sandvika og består av sju partnere og rundt 20 medarbeidere.

Sterk vektlegging av faglig kvalitet og kompetanse har gitt oss en stabil kundeportefølje med over 1 000 kunder innen revisjon. Dette er selskaper i alle størrelser og innen de fleste bransjer. Utenom tradisjonell revisjon har BHL egen faggruppe med fokus på konkurs, restrukturering og insolvens. Boavdelingens oppdrag inkluderer flere av landets største og mest omfattende konkurs- og rekonstruksjonssaker.

 

Revisjon, borevisjon og granskninger

Økt mengde revisjons- og borevisjonsoppdrag krever mye av vår stab, og vi ønsker å utvide med flere nye medarbeidere. Våre nye medarbeidere vil arbeide med tradisjonell revisjon og/eller borevisjon, insolvens, finansiell restrukturering og granskning.

Eksempler på arbeidsoppgaver for boavdelingen kan være budsjettering i restruktureringer, vurdering av omstøtelse og ansvarsbetingende forhold i konkurser, analyse og redegjørelser for økonomisk utvikling og årsaker til konkurs.

 

Hvem vi ser etter

Personene vi søker har fullført bachelor- eller mastergrad, med to til fem års erfaring fra ekstern revisjon. Nyutdannede med master i revisjon og regnskap oppfordres også til å søke.

God kompetanse innen regnskap, revisjon, skatt og mva er en forutsetning. Våre medarbeidere jobber godt og effektivt både selvstendig og i team. For å utøve et solid arbeide kreves IT-kompetanse, gjerne interesse for ulike dataverktøy. Ellers er trygg muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne både på norsk og engelsk, av stor viktighet.

Vel så viktig er velvillighet til å ta i et tak ved behov, utvise initiativ og evne til å være løsningsorientert både internt og overfor kunder.

Samtidig er kundekontakt en nøkkelfaktor for oss og du skal ha en behagelig måte å møte kundene på, å observere og lytte er meget viktige egenskaper.

 

Hva vi kan tilby

Vi tilbyr våre nye medarbeidere faglige utfordringer, spennende kunder og et hyggelig og givende arbeidsmiljø. Vi vektlegger grundig opplæring og kurser både internt og eksternt innen vårt fagområde. Konkurransedyktige lønnsbetingelser er en selvfølge.

 

Grip muligheten

Vi håper å høre fra kvalifiserte søkere med interesse for medarbeiderstilling i BHL DA. Søknad med CV, relevante attester og vitnemål sendes så snart som mulig via e-post til bhl@bhl.no, eller bruk søknadsskjema på Finn.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til statsautorisert revisor Eivind B. Thue eller Arve Johansen, se kontaktinformasjon.

 

 

Send oss en henvendelse