Nytt fra revisor 03/2021

Gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap

I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap.
Vi ser både på gjennomføring etter reglene om forenklet generalforsamling, generalforsamling etter midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og reglene for gjennomføring av ordinær generalforsamling. De fleste bestemmelsene som gjelder et aksjeselskaps generalforsamling, finnes i aksjelovens kapittel 5.
 
Må avholdes innen seks måneder

Et aksjeselskap må avholde generalforsamlingen innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. For de fleste aksjeselskapene betyr det at generalforsamlingen senest må avholdes innen 30. juni.
 
 
Ikke bare som fysisk møte

Hovedregelen er at generalforsamlingen skal gjennomføres som et fysisk møte og at den avholdes i den kommunen der selskapet har sitt forretningskontor. Den kan imidlertid avholdes et annet sted hvis vedtektene bestemmer dette eller hvis det nødvendig av særlige grunner å avholde generalforsamlingen et annet sted.
Det er også mulig å gjennomføre en generalforsamling uten et fysisk møtested, enten etter reglene om forenklet generalforsamling i aksjeloven § 5-7 eller etter reglene i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 
Generalforsamling etter reglene om forenklet generalforsamling

Gjennomføring av en forenklet generalforsamling er først og fremst ment for mindre selskaper - gjerne med få eiere. En forenklet behandling gjør at generalforsamlingen ikke må gjennomføres etter alle saksbehandlingsreglene som gjelder for gjennomføring av en ordinær generalforsamling.
 
Generalforsamling etter reglene i midlertidig lov

Generalforsamlingen kan også avholdes etter reglene i Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
Siden formålet med loven er å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 kan styret beslutte at generalforsamling skal holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved bruk av elektroniske hjelpemidler, skriftlig eller på annen måte, men bare dersom det anses nødvendig for å avholde generalforsamling.
Generalforsamling – hovedreglene

Hovedregelen er at styret skal sørge for innkalling til generalforsamling og at den skal sendes senest én uke før møtet skal holdes med mindre vedtektene fastsetter en lengre frist. En slik vedtektsbestemmelse vil imidlertid ikke gjelder ved innkallelse til ekstraordinær generalforsamling.
Send oss en henvendelse