Revisorforeningens koronaside

Har du sjekket ut Revisorsforeningens samleside for koronarelaterte tiltak? Nå er det enda enklere å navigere seg frem til de ulike temaene:

  • Kontantstøtteordningen - med spørsmål og svar
  • Utsatte frister - årsregnskap, skattemeldinger mv.
  • Kompensasjonsordninger
  • Skatte- og avgiftslettelser
  • Andre økonomiske støtteordninger - tilskudd, lån og garantier
  • Ansatte - permitteringer, dagpenger, sykepenger mv.
  • Andre tiltak
  • Informasjon og veiledning for revisorer

Både aktive og utløpte tiltak inkluderes i oversikten, dette med tydelige skiller.

Send oss en henvendelse