Nyheter innen økonomi

Koronasituasjonen krever stadig tilpasninger og endringer på regelverk, støtteordninger og tiltak. I det følgende presenteres en kortfattet oppdatering på nyheter innen økonomi:

 

Utsettelse av ordinær generalforsamling

Regjeringen foreslår at aksjeselskap og samvirkeforetak kan utsette ordinær generalforsamling til lovens seneste frist. Dette er fastsatt som midlertidig forskrift til Koronaloven, og dersom Stortinget ikke motsetter seg dette, vil forskriften tre i kraft torsdag.

Les mer...

 

Kontantstøtte for næringslivet

Den 7. april sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag til kontantstøtte for næringslivet.

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan dermed få kompensasjon, utregnet som følger:
Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kr) x justeringsfaktor på 80 %.

For bedrifter stengt ned av staten vil inntil 90 % av uunngåelige faste kostnader per måned dekkes.

Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige, faste kostnader og vil i første omgang gjelde for mars, april og mai. Ordningen er innrettet for å gi rask tilgang til kontanter for virksomheter med svikt i omsetning og likviditet.

Les mer... 


Garantiordningen åpnes for større bedrifter

Garantiordningen for lån innebærer at staten garanterer for 90 % av hvert banklån. Nå åpnes ordningen også for større bedrifter med mer enn 250 ansatte.

Les mer...


Trygdeoppgjøret utsettes til høsten

Grunnet koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret utsetter regjeringen trygdeoppgjøret til høsten.

- Virkningstidspunktet vil imidlertid fortsatt være 1. mai, slik at utsettelsen ikke vil få betydning for den enkeltes årlige utbetaling av alderspensjon for 2020, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les mer... 


Forslag til nedsettelse av inndrivingskostnader

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et høringsnotat med utgangspunkt i rapporten «Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven».

Her skisseres forslag til ny inkassolov og ny inkassoforskrift, sendt på høring 9. mars med frist 9. juni. Høringsnotatet gjelder nedsettelser av inndrivingskostnader som kan tre i kraft før ny inkassolov og -forskrift kan tre i kraft.

Les høringsnotatet i sin helhet.

 

 

Send oss en henvendelse