Redusert merverdiavgiftssats

Stortinget fattet 31. mars vedtak om reduksjon av lav merverdiavgiftssats fra 12 % til 6 %. Reduksjonen varer i perioden 1. april til og med 31. oktober 2020.

Vedrørende overgangsregler har Skatteetaten uttalt følgende:

Tidspunkt for levering styrer hvilken sats som skal benyttes, uavhengig av dato for fakturering. Kjøper må kontakte selger og be om korrigering dersom beregnet avgift er feil, og selger må i tilfelle utstede kreditnota og ny faktura med korrekt prosentsats.

Lav merverdiavgiftssats gjelder for følgende tjenester:

  • Persontransport (innenlands) med fly, tog, taxi, buss m.m.
  • Bilfrakt på ferge
  • Kinobilletter
  • Utleie av rom: Hotell, camping, møterom på overnattingssteder, næringsmessig utleie av fritidseiendom, formidling av disse tjenester
  • Inngangsbilletter: Store idrettsarrangement, galleri, museer, tivoli, aktivitetssenter (fornøyelser) o.l.

 

Se for øvrig Skatteetatens gode oversikt over tiltakspakker i forbindelse med koronasituasjonen. Oversikten oppdateres fortløpende.

Send oss en henvendelse