Insolvens og restrukturering

Ønsker du å bistå bedrifter i økonomiske vanskeligheter og arbeide med Norges største konkurser?

BHL DAs faggruppe innen insolvens og restrukturering er landets ledende. Nå søker vi etter ny medarbeider til vårt team.

 

Om virksomheten

 

BHL DA er et revisjonsfirma med meget erfarne revisorer i et bredt faglig miljø. Vi er lokalisert sentralt i Sandvika og består av sju partnere og rundt 20 medarbeidere. Kollegialt samhold og trivsel på jobb er viktig for å utføre godt arbeid, og viktige sosiale høydepunkt er en bedre middag som avslutning på årsoppgjøret og ikke minst opplevelsesrike firmaturer om høsten.

Høyt fokus på faglig kvalitet og kompetanse har gitt oss en stabil kundeportefølje med over 1 000 kunder innen revisjon, i tillegg til mange spennende og utfordrende restrukturerings- og konkursoppdrag. Dette er selskaper i alle størrelser og innen de fleste bransjer.  

Utenom tradisjonell revisjon har BHL egen faggruppe med fokus på konkurs, restrukturering og insolvens. Våre oppdrag inkluderer flere av landets største og mest omfattende konkurssaker. Borevisorteamet bistår både advokater, banker, bedrifter og kreditorer. Nå skal teamet utvides.

 

Utførelse av borevisjon

 

Som medarbeider i vår avdeling vil du arbeide med borevisjon, insolvens, finansiell restrukturering og gransking. Du vil arbeide sammen med erfarne partnere samt i team med andre erfarne medarbeidere. Vi gir en trygg og god opplæring og kurser både internt og eksternt innen vårt fagområde. Du vil raskt få selvstendige oppgaver på eksisterende og kommende oppdrag.

Arbeidet er svært variert og ligger i grenseland mellom juss og økonomi. Interesse og evne for disse fagfeltene er derfor en stor fordel for utførelse av jobben. Eksempler på arbeidsoppgaver kan være  budsjettering i restruktureringer, vurdering av omstøtelse og ansvarsbetingende forhold i konkurser, analyse og redegjørelser for økonomisk utvikling og årsaker til konkurs. I tillegg bistår både partnere og medarbeidere i rettssaker knyttet til arbeidsområdet.

 

Ny medarbeider

 

BHL DAs faggruppe innen insolvens og restrukturering søker en ny medarbeider som kan bistå og utfylle gruppens arbeidsoppgaver. Enkelte kriterier vektlegges og fremkommer i det følgende.

Utdannelse

 • Økonomisk utdannelse, fortrinnsvis master innen revisjon og regnskap

Erfaring

 • 3 til 6 års erfaring innen revisjon
 • God kompetanse innen skatt og mva
 • Vant til å jobbe godt og effektivt både selvstendig og i team
 • God formidlingsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til bruk av digitale verktøy og økonomisystemer

Personlige egenskaper

 • Sterk faglig interesse
 • Evne til raskt å sette seg inn i problemstillinger
 • Være komfortabel med juridiske problemstillinger
 • Interesse for verdsettelse
 • Høy gjennomføringsevne
 • Sterk analytisk sans
 • Tålmodig, strukturert og løsningsorientert

 

Dersom en medarbeiderstilling i BHL DAs insolvens- og restruktureringsgruppe kan være noe for deg, oppfordrer vi deg til å sende inn søknad med CV så snart som mulig. Også relevante attester samt vitnemål fra og med videregående utdanning ønskes tilsendt.

Vi ber om at søknad med vedlegg sendes fortrinnsvis via e-post til bhl@bhl.no, alternativt pr. post til BHL DA, Elias Smiths vei 24, 1337 SANDVIKA, att: Helge A. Østvold.

Ved eventuelle spørsmål kan statsautorisert revisor Eivind B. Thue kontaktes: tlf 66 85 59 00, epost et@bhl.no.

 

Send oss en henvendelse