Viktige datoer

Juni 2021
30.06.21 Fastsetting av årsregnskap og årsberetning
Juli 2021
05.07.21 Innsending av A-melding
15.07.21 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
31.07.21 Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund
August 2021
05.08.21 Innsending av A-melding
31.08.21 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
September 2021
01.09.21 Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner
06.09.21 Innsending av A-melding
15.09.21 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere
15.09.21 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Oktober 2021
05.10.21 Innsending av A-melding
11.10.21 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
November 2021
05.11.21 Innsending av A-melding
15.11.21 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Desember 2021
06.12.21 Innsending av A-melding
10.12.21 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
15.12.21 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Kontakt oss
Send oss en henvendelse