Viktige datoer

September 2019
02.09.19 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
02.09.19 Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner
05.09.19 Innsending av A-melding
15.09.19 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere
16.09.19 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Oktober 2019
07.10.19 Innsending av A-melding
10.10.19 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
November 2019
05.11.19 Innsending av A-melding
15.11.19 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
15.11.19 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere
Desember 2019
05.12.19 Innsending av A-melding
10.12.19 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
Juli 2020
31.07.20 Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund
Kontakt oss
Send oss en henvendelse