Viktige datoer

Januar 2021
31.01.21 Levering av aksjonærregisteroppgave
Februar 2021
01.02.21 Sammenstillingsoppgave til arbeidstaker
05.02.21 Innsending av A-melding
10.02.21 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
15.02.21 Betaling av forskuddsskatt, upersonlige skattytere
15.02.21 Innsending av skjema "Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted"
Mars 2021
05.03.21 Innsending av A-melding
10.03.21 MVA-melding for årstermin
15.03.21 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere
15.03.21 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
April 2021
06.04.21 Innsending av A-melding
12.04.21 MVA-melding for primærnæring
12.04.21 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
15.04.21 Betaling av forskuddsskatt, upersonlige skattytere
30.04.21 Innsending av forhåndsutfylt skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister
Maj 2021
05.05.21 Innsending av A-melding
18.05.21 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
31.05.21 Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter
31.05.21 Innsending av skattemelding for selskap og forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende
Juni 2021
07.06.21 Innsending av A-melding
10.06.21 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
15.06.21 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere
30.06.21 Fastsetting av årsregnskap og årsberetning
Juli 2021
05.07.21 Innsending av A-melding
15.07.21 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
31.07.21 Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund
August 2021
05.08.21 Innsending av A-melding
31.08.21 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
September 2021
01.09.21 Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner
06.09.21 Innsending av A-melding
15.09.21 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere
15.09.21 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Oktober 2021
05.10.21 Innsending av A-melding
11.10.21 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
November 2021
05.11.21 Innsending av A-melding
15.11.21 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Desember 2021
06.12.21 Innsending av A-melding
10.12.21 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
15.12.21 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Kontakt oss
Send oss en henvendelse