Viktige datoer

August 2020
31.08.20 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
September 2020
01.09.20 Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner
07.09.20 Innsending av A-melding
15.09.20 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
15.09.20 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere
Oktober 2020
05.10.20 Innsending av A-melding
12.10.20 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
November 2020
05.11.20 Innsending av A-melding
16.11.20 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
16.11.20 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere
Desember 2020
05.12.20 Innsending av A-melding
10.12.20 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
Kontakt oss
Send oss en henvendelse