Viktige datoer

April 2019
30.04.19 Innsending av forhåndsutfylt skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister
Maj 2019
06.05.19 Innsending av A-melding
15.05.19 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
15.05.19 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere
31.05.19 Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter
31.05.19 Innsending av skattemelding for selskap og forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende
Juni 2019
05.06.19 Innsending av A-melding
11.06.19 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
30.06.19 Fastsetting av årsregnskap og årsberetning
Juli 2019
05.07.19 Innsending av A-melding
15.07.19 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
31.07.19 Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund
31.07.19 Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund
August 2019
05.08.19 Innsending av A-melding
September 2019
02.09.19 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
02.09.19 Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner
05.09.19 Innsending av A-melding
15.09.19 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere
16.09.19 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Oktober 2019
07.10.19 Innsending av A-melding
10.10.19 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
November 2019
05.11.19 Innsending av A-melding
15.11.19 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
15.11.19 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere
Desember 2019
05.12.19 Innsending av A-melding
10.12.19 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
Juli 2020
31.07.20 Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund
Kontakt oss
Send oss en henvendelse