Viktige datoer

Juni 2020
02.06.20 Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter
02.06.20 Innsending av skattemelding for selskap og forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende
05.06.20 Innsending av A-melding
10.06.20 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
30.06.20 Fastsetting av årsregnskap og årsberetning
Juli 2020
06.07.20 Innsending av A-melding
15.07.20 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
31.07.20 Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund
31.07.20 Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund
August 2020
05.08.20 Innsending av A-melding
31.08.20 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
September 2020
01.09.20 Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner
07.09.20 Innsending av A-melding
15.09.20 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
15.09.20 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere
Oktober 2020
05.10.20 Innsending av A-melding
12.10.20 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
November 2020
05.11.20 Innsending av A-melding
16.11.20 Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
16.11.20 Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere
Desember 2020
05.12.20 Innsending av A-melding
10.12.20 Innsending av mva-melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave).
Kontakt oss
Send oss en henvendelse