Menneskene

Ann-Kristin Røv Stenbo
Registrert revisor
Arild M. Nyhaug
Statsautorisert revisor | Partner
Arve Aanes Johansen
Statsautorisert revisor | Partner
Eirik Chr. Nilssen
Registrert revisor

Eivind B. Thue
Statsautorisert revisor | Partner, insolvens og restrukturering
Eli Gjengstø
Sekretær
Halvor Gangnes
Revisormedarbeider
Helge A. Østvold
Statsautorisert revisor | Partner, insolvens og restrukturering

Hege Tveit Vikane
Statsautorisert revisor
Hilde Mønsdal
Registrert revisor
Isabel Almankaas Guerreiro
Registrert revisor
Kjell A. Nordli
Statsautorisert revisor | Konsulent

Kristin Os
Registrert revisor
Lars Einar Fjeldsaa
Registrert revisor
Leif Ove Tautra
Statsautorisert revisor | Partner
Line Teie
Regnskapsansvarlig

Lise J. Bakke
Statsautorisert revisor
Liv Victoria Korsnes Nordli
Statsautorisert revisor
Martin H. Anundskaas
Revisormedarbeider
Miriam Tvorg Johansen
Registrert revisor

Renate Olsen
Revisormedarbeider
Simen Bjørndalen
Revisormedarbeider
Stian A. Rendal
Revisormedarbeider
Thomas Andersen
Statsautorisert revisor | Partner

Thor-Erik Bakke
Statsautorisert revisor | Konsulent
Trond Dolvik
Statsautorisert revisor | Partner
Vivi S. Norberg
Registrert revisor